Ông Hoàng Anh - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

2421 Views
https://www.youtube.com/watch?v=uxd_VFyDRmk

"Các sản phẩm do FSI cung cấp khá tốt và ổn định, ít phát sinh các vấn đề kỹ thuật, FSI hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, nên công việc của chúng tôi không bị ảnh hưởng"