Giới thiệu tổng quan DocEye
Giới thiệu tổng quan DocEye

Giới thiệu tổng quan DocEye

950 Views
Giới thiệu tổng quan DocEye

DocEye là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin cấu trúc* của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, DocEye linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

*Trong đó, thông tin phi cấu bao gồm: các dạng như văn bản tài liệu, video, audio, email, báo cáo kết xuất từ các ứng dụng nghiệp vụ...