Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Ảnh Hướng Của Covid 19 Lên Hành Vi Tiêu Dùng

2032 Views
Dịch Covid 19 đang bùng phát trong thời gian gần đây và làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và nền kinh tế toàn cầu.

Để mọi người có thể hình dung rõ hơn về sự ảnh hưởng của COVID- 19 lên hành vi người tiêu dùng mời mọi người tham khảo bản phân tích dưới đây.