Sứ mệnh tầm nhìn
“Thước đo thành công của chúng tôi là sự tin tưởng của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng”

Sứ mệnh tầm nhìn

2194 Views

Sứ mệnh:

Không ngừng đổi mới và sáng tạo các giải pháp công nghệ Việt - Đẳng cấp quốc tế, góp phần phát triển đất nước và giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Tầm nhìn:

Đến năm 2023, FSI sẽ trở thành nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số top 10 Đông Nam Á