Văn hóa FSI

1227 Views

Toàn thể cán bộ, công nhân viên của FSI luôn đoàn kết xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang đậm dấu ấn và bản sắc riêng. Mỗi nhân viên là một thành viên trong ngôi nhà chung FSI cùng nhau xây dựng một FSI phát triển bền vững với tinh thần chung:

•      Với khách hàng: Tận tâm, cam kết và linh hoạt

•      Với đồng nghiệp: Đoàn kết, hợp tác

•      Trong công việc: Năng động, sáng tạo, trách nhiệm

•      Với nhà cung cấp, đối tác: Uy tín, chuyên nghiệp

•      Với cộng đồng: Thấu hiểu, sẻ chia