Giới thiệu tổng quan DocEye

DocEye là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin cấu trúc* của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, DocEye linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

*Trong đó, thông tin phi cấu bao gồm: các dạng như văn bản tài liệu, video, audio, email, báo cáo kết xuất từ các ứng dụng nghiệp vụ...

Ưu điểm nổi bật

  • Nhận dạng và sửa lỗi tài liệu lưu trữ dễ dàng DocEye tích hợp sẵn hệ thống nhận dạng văn bản tiếng việt, các tài liệu khi scan và lưu trữ trên hệ thống có thể được nhận dạng, tự động sửa lỗi.
  • Tự động hóa tối đa việc thu thập thông tin tài liệu DocEye tích hợp hệ thống bóc tách thông tin tự động (đối với tất cả các văn bản hành chính, công văn hiện có) hoặc theo form (theo form quy định mà người dùng muốn) hoặc thủ công (tùy theo nhu cầu) giúp các thông tin được thu thập nhanh chóng, chính xác.
Hãy dùng thử ngay để trải nghiệm sức mạnh quản trị thông tin, tài liệu của DocEye !