HƠN 1000 CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Tin tưởng lựa chọn DocEye là giải pháp lưu trữ và quản lý tài liệu hiệu quả, thay thế phương thức thu thập, sắp xếp, tìm kiếm và bảo quản tài liệu truyền thống.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Ý kiến
khách hàng

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu doanh nghiệp thông minh DocEye nằm trong hệ sinh thái sản phẩm chuyển đổi số từ FSI – nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, đã triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm về tạo lập – xử lý – khai thác dữ liệu với quy mô và yêu cầu phức tạp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ DEMO MIỄN PHÍ